ללדת אחרי קיסרי - שירה גרפיט

VBAC Israel - לנל"ק ישראל - לידה נרתיקית אחרי קיסרי

052-5155529
עקבו אחריי | לקבוצה הסגורה
כניסה למערכת | הרשמה לאתר

לנל"ק 2 - לידה נרתיקית לאחר שני ניתוחים קיסריים או יותר

 היכן ניתן ללדת לידה נרתיקית לאחר שני ניתוחים קיסריים או יותר?

רשימת בתי החולים והנהלים המקובלים בהם

 בפנייה שנעשתה לבתי החולים נשאלו השאלות הבאות:

א. מהי המדיניות או מהם הנהלים בהם נוקטים בלידות לאחר קיסרי, מבחינת שיטות שונות בהן משתמשים בבית החולים:
ניטור,  זירוז, השראת לידה וכו.

ב. מהי המדיניות בה נוקטים במקרה של לידות לאחר מספר ניתוחים קיסריים (שניים או יותר) ?
האם בית החולים מאפשר נסיון לידה בלידות מסוג זה ואם כן האם יש הבדל בניהול לידה לאחר קיסרי יחיד לעומת שניים או יותר.

* בתי החולים שאינם מופיעים ברשימה טרם מסרו תגובתם.

 מחלקת יולדות ב"ביקור-חולים" מצטיינת בין השאר בשיעור נמוך ביותר של ניתוחים קיסרים מצד אחד (9.7% בשנת 2011 לעומת 20% כלל ארצי, בעצם השיעור הנמוך ביותר בכל הארץ) ובשיעור גבוה ביותר של VBAC מצד שני (79% לאחר ניתוח אחד לעומת 49% כלל ארצי).

לידה לאחר ניתוח קיסרי יחיד - אנחנו מעודדים TOLAC (נסיון לידה לאחר ניתוח קיסרי=Trail Of Labor After Cesarean) ׂלאחר ניתוח אחד ברוב המקרים. לאחר הערכת כל הנתונים, הסברים מפורטים לגבי הסיכונים הקשורים ל- TOLAC והחתמת היולדת על טופס הסכמה מדעת, האשה מתקבלת לחדר לידה שם תבצע ניטור רציף מאחר והסימן החשוב ביותר לקרע של הרחם הוא שינויים בדופק העובר.
אנחנו מבצעים הגברת צירים על ידי פיטוצין והשראת לידה על ידי סטריפינג, פקיעת מים, מתן פיטוצין ובלון אך לא על ידי פרוסטגלנדינים. 

לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים - ניתן לבצע TOLAC לאחר שני ניתוחים קיסרים אך לא יותר מכך (בהתאם לניירות עמדה של האיגוד הישראלי למיילדות). במקרה זה, אנחנו ממליצים לקיים שיחה מקדימה עם אחד הרופאים הבכירים שלנו במרפאה להריון בסיכון (02-6464444 לזימון תורים). כמו כן אנחנו ממליצים שהלידה תנוהל על ידי רופא פרטי שיוכל להקדיש את כל זמנו ללידה זו ולא על ידי רופא שיהיה אחראי על מספר לידות נוספות (מאחר וזמן התגובה במקרה של קרע יכול להיות קריטי לאם ולעובר). ברוב המקרים אנחנו מגבילים לידות כאלה ללידות ספונטאניות (ללא צורך בזירוז).

המידע נמסר ע"י ד"ר פיליפ שווד, מנהל חדר לידה.

 


לידה נרתיקית לאחר ניתוח יחיד - בבית החולים בהחלט מאפשרים ורואים בצורה חיובית את האפשרות ללידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי. האישה מקבלת הסבר בע"פ וכן דף הסבר על לידה לאחר ניתוח קיסרי. בדרך כלל אנו נמנעים מזירוז לידה במצב זה אלא אם כן האישה מעוניינת מאוד להמנע מניתוח קיסרי חוזר ולאחר שהוסבר לה משמעות הזירוז/השראת לידה.

לאחר שני ניתוחים קיסריים - המדיניות בבי"ח "ליס" ליולדות היא להמליץ על ניתוח קיסרי חוזר בנשים שעברו יותר מניתוח קיסרי אחד. יודגש שאם עברו אחד אנו מעודדים לידה נרתיקית.


המידע הינו עקרוני ונוגע בגישה הטיפולית המקובלת במחלקתינו. חשוב לציין כי כל מקרה שונה בפרטיו ונתוניו הרפואיים ולכן כמובן היחס הינו כל מקרה לגופו.

לידה וגינאלית לאחר ניתוח קיסרי יחיד בעבר- אנו מעודדים לידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי במחלקתינו. אנו מסבירים לכל יולדת לאחר ניתוח קיסרי לגבי מהלך לידה כזו, סיבוכיים אפשריים וסיכויי הצלחה על פי הנתונים הרלוונטים. יש חשיבות לפרטי המקרה כגון : הסיבה לניתוח הקיסרי הקודם, השלב בלידה בו בוצע, האם היה נסיון לידה אז, משך הזמן בין הניתוח הקיסרי להריון הנוכחי, סוג החתך ברחם בניתוח הקודם, מהלך הריון נוכחי והערכת המשקל של העובר. מובן שקיימת עדיפות להתפתחות ספונטנית של לידה ביולדת לאחר ניתוח קיסרי, אך במקרים בהם יש התוויה להשראת לידה ביולדת המעונינת בנסיון לידה רגילה, ניתן לבצע השראת לידה בבלון מכאני ובהמשך בחדר לידה ע"י פיטוצין. נדגיש כי הריון לאחר ניתוח קיסרי הינו הריון בסיכון ולכן נוקטים באמצעי זהירות מתאימים בחדר לידה כגון שימוש בחדר לידה רגיל ולא בחדר לידה טבעית. 

אפשרות ילוד לדני ביולדת לאחר 2 ניתוחים קיסריים: עמדת המחלקה הינה המלצה ברורה לניתוח קיסרי חוזר. במידה ויולדת מגיעה בלידה ספונטנית, ילדה בעבר גם וגינאלית ומתעקשת על לידה רגילה ומסרבת לניתוח קיסרי נאפשר לה זאת עפ"י רצונה.

 

הדסה עין כרם


לידה לאחר ניתוח קיסרי יחיד - אנו מאפשרים זירוז לידה לאחר ניתוח קיסרי אחד במידה וזהו רצון היולדת בכל זירוז והשראת  ולידה לאחר ניתוח קיסרי מתקיים ניטור רציף לאם ולעובר.

לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים - קיים הבדל בניהול הלידה לאחר ניתוח קיסרי אחד או שניים . לאחר קיסרי אחד אנו מאפשרים ואפילו מעודדים לידה לדנית . שיעור ההצלחה שלנו בלידות אלו עומד על כ 70-80% . לאחר שני קסריים אנו ממליצים על לידה  קיסרית .במקרים מיוחדים אנו מאפשרים לידה לאחר שני קיסריים וזאת בהשגחה אישית של רופא בכיר.המידע נמסר ע"י ד"ר דוד מנקוטה.


לידה לאחר ניתוח קיסרי יחיד - לאחר קיסרי ניתן ללדת לידה רגילה גם במרכז לידה טבעית בו מתבצע ניטור לסירוגין.

לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים - אחרי שני ניתוחים קיסריים ניתן ללדת לידה רגילה בליווי רופא צמוד.


הלידה בליווי רופא צמוד כרוכה בתשלום, נדרש ניטור רציף, לא ניתן ללדת במרכז לידה טבעית.


התשובות ניתנו ע"י ד"ר ממט מנהל המחלקה.


לידה לאחר ניתוח קיסרי יחיד:
- אנו בהחלט מעודדים לידה רגילה, אלא אם קיימת הטוויה מילדותית להימנע בלידה בהריון נוכחי.
- היולדות זקוקות לניטור רציף במהלך כל הלידה.
- הצוות מיודע באופן מיוחד לגבי לידות אלה, מתוך כוונה לגלות מוקדם ככל האפשר סימנים המחשידים לקרע רחמי.
- אנו נמנעים משימוש בפרוסטגלנדינים להשראת לידה, ובוחנים כל מקרה לגופו בהשארת לידה בעזרת בלון, נזהרים ממתן פיטוצין במהלך לידה.
- כל הנשים חותמות על הסכמה לאחר שנערכת שיחה איתן שמבהירה את הסכנות בלידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי, ואת היתרונות של לידה זו.

לאחר שני ניתוחים קיסריים - מדיניות המחלקה לגבי נשים עם שני ניתוחים קיסריים בעבר ככלל המלצתנו היא לבצע ניתוח קיסרי אלקטיבי. בנסיבות מיוחדות אנו עשויים לאפשר לידה נרתיקית במידה והאישה נבדקה ע"י אחד מהרופאים הבכירים מהמערך הפרינטלי. ולהערכתו קיימות נסיבות המאפשרות לידה מסוג זה. יש לציין שאיננו משתמשים בזירוז לידה בנשים אלה, ובנוסף נמנעים משימוש בפיטוצין במהלך הלידה. לידה נרתיקית מתאפשרת כאשר הלידה מתקדמת באופן תקין וספונוטני. לגבי נשים עם יותר משני ניתוחים קיסריים אנו באופן מוחלט ממליצים על ניתוח קיסרי.

המידע נמסר ע"י פרופ' איל סיון, מנהל המערך הפרינטלי והיחידה להריון בסיכון גבוה.

 


לידה לאחר ניתוח קיסרי יחיד:
בלידה רגילה אחרי ניתוח קיסרי החשש הוא מקרע של הרחם שהסימן הראשון שלו הוא לעתים האטות בדופק העובר ולכן יש צורך בניטור רצוף.
זרוז ניתן לעשות עם בלון אם כי סיכויי ההצלחה במצב זה נמוכים יחסית אלא אם היא ילדה גם לידה רגילה.


לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים:
אחרי 2 ניתוחים ההמלצה היא ניתוח קיסרי שלישי, במקרים חריגים בכאלה שילדו לידות רגילות בעבר נאפשר ניסיון לידה רגילה, רק אחרי דיון מפורט.

התשובות ניתנו ע"י ד"ר רוני לוי, האחראי על חדר הלידה של המרכז הרפואי קפלן.

 

 

לידה לאחר ניתוח קיסרי יחיד:

אנו בהחלט מעודדים לידה רגילה, אלא אם קיימת התוויה מילדותית להימנע מלידה בהריון נוכחי.

במצבים אלה היולדות זקוקות לניטור רציף במהלך כל הלידה.

 

כל הנשים חותמות על הסכמה לאחר שנערכת שיחה איתן שמבהירה את הסכנות בלידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי, ואת היתרונות של לידה זו.לאחר שני ניתוחים קיסריים - מדיניות המחלקה היא לבצע ניתוח קיסרי אלקטיבי חוזר.

 

התשובות ניתנו ע"י פרופ' אייל שיינר,  רופא בכיר בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה בסורוקה

 

 

 
לאחר ששקלנו את בקשתך אנו מעדיפים לא להעביר את המידע המבוקש מטעם בית החולים, שמא תתפרש אחריות בגין המידע.
פרט לכך, חלק רב מן המידע המתבקש זמין באתרי האינטרנט אשר עוסקים בנושא.
בברכה,
איילת קדר, דוברת המרכז

 

 

לידה נרתיקית לאחר ניתוח יחיד:

 

בבית החולים מאיר, אנו מאמינים ביכולתן של נשים ללדת בלידות נרתיקיות. עם זאת, בטיחות היולדת והתינוק שלה מצויים במקום ראשון בסדר העדיפויות שלנו.

אנחנו מאפשרים לידה נרתיקית לנשים שבעברן ניתח קיסרי אחד, כאשר הערכת המשקל של העובר קטנה מארבעה ק"ג. במהלך לידה לאחר ניתוח קיסרי אנו מקפידים על ניטור רציף של העובר כדי שנוכל לזהות סימנים ראשונים של מצוקת עובר ברחם ולהגיב אליהם בהקדם במידת הצורך. אנו מאפשרים השראת לידה או זירוז רק במקרים ייחודיים בהם האישה כבר ילדה לידה נרתיקית אחרי הניתוח הקיסרי וכאשר ברור כי חוסר ההתקדמות נובע ממיעוט צירים בנוכחות ניטור עוברי תקין.

 

ליד לאחר שני ניתוחים קיסריים:

 

אחרי שני ניתוחים קיסריים, הסיכון לקרע של הרחם במהלך לידה נרתיקית עולה בצורה משמעותית ולכן בבית החולים מאיר לא מאפשרים לידה נרתיקית לאישה שבעברה יותר מניתוח קיסרי אחד. כאמור, מטרת העל היא בטחון היולדת והתינוק שלה וכיון שקרע של הרחם הינו מצב חירום קיצוני לתינוק ולאם, אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להקטין את הסיכון לאירוע מסוג זה.

 

התשובות ניתנו ע"י דר' טל בירון, סגנית מנהל חדר הלידה ואחראית אשכול המיילדות

 

 

 

לאחר ניתוח קיסרי יחיד:

ניטור, זירוז, השראת לידה וכו'. אנחנו מאפשרים לידה לאחר ניתוח קיסרי אחד במידה והאישה מעוניינת. בדרך כלל מעדיפים כניסה ללידה ספונטנית. שיטת הזירוז היחידה במקרים מיוחדים היא קטטר בלוני. לעיתים במהלך לידה מוסיפים פיטוצין לתוספת צירים. הניטור כמו בלידה רגילה.

 

לאחר שני ניתוחים קיסריים:

אחרי שני ניתוחים קיסריים אנחנו ממליצים על ניתוח קיסרי חוזר מחשש לקרע של הרחם בעת לידה רגילה.

 

התשובות ניתנו ע"י דפנה נבו, דוברת המרכז הרפואי הלל יפה

 


בבית החולים מעודדים לידות וגינליות לאחר קיסרי. הסיבה העיקרית לניתוחים קיסריים כיום היא ניתוח קיסרי בעבר.ניתוח קיסרי גורם לניתוח נוסף. לפני שאישה ניגשת לנסיון לידה בוחנים מה הייתה האינדיקציה לניתוח הראשון.

אם יש צורך בזירוז מסיבות רפואיות נותנים זירוזים באופן דומה ללידות רגילות אך ישנה הקפדה על המינון. המינונים הם מופחתים לעומת נשים שאין להן ניתוח בעברן.

בבית החולים ישנם 50%-60% הצלחה בלידות לאחר קיסרי.


התנהלות הלידה: מקפידים לעקבים אחר פרקי הזמן בפתיחות שונות, מחכים כמה שניתן לחכות אך אם אין התקדמות מעבר לזמן המוגדר (למרות שישנה גמישות) מכניסים קטטר למדידת לחץ תוך רחמי כדי לבדוק שיש צירים.

בהשראת לידה בנשים לאחר קיסרי ההתנהלות תהיה דומה לזו שבנשים ללא ניתוח קודם, בהתאם לאינדיקציות המיילדותיות.

ניטור - מוניטור לא בהכרח רציף, מאפשרים התנתקות לפרקי זמן כאשר הפתיחה היא קטנה סביב 3-4 ס"מ. כאשר הצירים תכופים והפתיחה מתקדמת היולדת תהיה מחוברת למוניטור באופן רציף.


לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים - בבית החולים המדיניות היא שלא מאפשרים לידה רגילה לאחר שני ניתוחים קיסריים.
לעומת זאת, אם תגיע אישה בפתיחה מתקדמת מאוד (פתיחה גמורה) יאפשרו לה ללדת נרתיקית.


התשובות ניתנו ע"י פרופ' ארנון ויז'נצר, מנהל בית החולים לנשים.
 

 
זרוז לאחר ניתוח קיסרי:
ככלל, אנו מעדיפים שתתחיל לידה ספונטנית, ואפילו לאחר ירידת מיים אנו ממתינים 4 ימים לפני שמציעים זירוז.
לריכוך צוואר הרחם אנו משתמשים בקטטר דו בלוני המוחדר לרחם וגורם להרחבה מכנית של צוואר הרחם. אנחנו לא משתמשים בפרוסטגלנדינים להבשלת צואר הרחם ליולדות עם צלקת רחמית.
 
לאחר שניים או יותר ניתוחים קיסריים:
באופן כללי ההמלצה שלנו היא ניתוח קיסרי חוזר. אבל, במקרה שהיתה ליולדת לידה נרתיקית בין הניתוחים, גודל העובר והסיבה לניתוחים אינה חוזרת על עצמה והיולדת מבקשת, אנו מאפשרים נסיון לידה רגילה לאחר 2 ניתוחים קיסריים.

התשובות ניתנו ע"י ד"ר יורי פרליץ, מנהל היחידה להריון בסיכון גבוה
 

 
לאחר ניתוח קיסרי אחד מאפשרים ניסיון לידה רגילה.

השראת לידה רק במקרים בהם צוואר הרחם בשל והערכת משקל העובר פחות מ-4000 גרם. ניטור מתמשך של דופק העובר וצירים. תלוי במכלול הנסיבות הקליניות/מילדותיות.
אנחנו מייעצים (לא מתעקשים): השראת לידה בשבוע 41, או לפני כן כאשר מתגלה סיכון ליולדת או העובר.

לאחר 2 ניתוחים קיסריים, ניתוח קיסרי חוזר.
לאחר 2 לידות קיסריות איננו מאפשרים ניסיון לידה נרתיקית.

התשובות ניתנו באמצעות דובר בית החולים, גדי נס.

 
לידות אחרי ניתוח קיסרי. הרב הגדול של היולדות תלדנה בלידה רגילה לאחר ניתוח קיסרי אחד.

כ-40%-50% תלדנה רגיל לאחר שני ניתוחים קיסריים – זאת בכפוף לברור שהיולדת תעבור והחלטת המחלקה לגבי הבטיחות שבלידה וגינלית. לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים איננה תלויה בנוכחות רופא צמוד או בלידה פרטית. צוות בית החולים מיומן ומנוסה בלידות שכאלה.

אנו מבצעים השראת לידה לאחר ניתוח ביולדות העומדות בקריטריונים המתאימים.


התשובות ניתנו ע"י ד"ר בני חן, מנהל אגף נשים-יולדות.

 
ככלל, בחדר לידה ביוספטל, אנו תומכים בלידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי. אנו מקיימים ועדה טרום ניתוחית לנשים המופנות לקביעת תור לניתוח קיסרי.
בועדה אנו דנים עם האישה ובן זוגה לגבי צורת הלידה. בודקים את מהלך ההריון, סיבת הניתוח קיסרי קודם, הערכת משקל עובר ומיקום שליה באולטרה סאונד.
כאשר היולדת מגיעה לחדר לידה עם צירים סדירים, אנו בודקים את סיכוייה ללדת על פי גובה ראש, התבססות באגן ובשלות צואר .אם הראש מבוסס, וצואר בשל ולא מופיעים צירים או שהצירים חלשים, אנו שוקלים פקיעת מים לגרימת זירוז לידה או מזליפים פיטוצין תוך השגחה של רופא ומעקב צמוד.
החלטה על ניתוח קיסרי חוזר, צריכה להיות עם אינדיקציה מיילדותית, (עובר גדול מעל 4 ק"ג, או כאשר מופיעים צירים סדירים אך הראש גבוה חופשי, לא מבוסס ואין התקדמות בפתיחה ובירידת הראש).
יולדת צריכה להיות מנוטרת עקב סיכון לקרע ואפשרות לסבל עוברי.
אנו מכבדים בקשה של האישה לניתוח קיסרי חוזר. יחד עם זאת, מציגים בפניה את היתרונות וחסרונות של ניתוח קיסרי לעומת לידה נרתיקית.


לידה נרתיקית לאחר 2 ניתוחים קיסריים – אנו מאפשרים לאישה המבקשת ללדת לידה נרתיקית ובתנאי שקיימים תנאים כגון: ראש מבוסס צואר רך וקיימת דינמיקה של התקדמות לידה עם הצירים. אין להוסיף פיטוצין לגרימת צירים. היולדת מנוטרת ונמצאת תחת השגחה של רופא בכיר.
היו מקרים בודדים ביוספטל של נשים שביקשו ללדת לידה נרתיקית לאחר 2 ניתוחים קיסריים וילדו ללא סיבוכים.

התשובות ניתנו "י ד"ר אבינועם צברי, מנהל מחלקת נשים ויולדות.


לידה לאחר ניתוח קיסרי:
כל אישה שעברה קיסרי בעבר יכולה לעבור נסיון לידה וגינלית אם היא חפצה בכך ובתנאי שאין לא גורמי סיכון לכך. היא מתבקשת במקרה כזה על טופס הסכמה מיוחד שמפרט את הסכנות שבפניה בגישה הנ"ל.   

כל אישה שעברה קיסרי בעבר יכולה לקבל  ניתוח קיסרי חוזר אם ברצונה לעבור ניתוח.


אחרי 2 ניתוחים קיסריים קיימת רק אפשרות של ניתוח קיסרי שלישי. 


סטטיסטיקות לשנת 2011:

55% TOLAC - ניסיון לידה לאחר קיסרי (Trial Of Labor After Cesarean)
80% VBAC - הצלחה בלידות נרתיקיות לאחר קיסרי מתוך הנשים שניגשו ל TOLAC

התשובות ניתנו ע"י פרופ' גולן, מנהל אגף נשים ויולדות.

 


אנחנו מעודדים לידה רגילה אחרי ניתוח קיסרי אחד. אנחנו לא מבצעים השראת לידה או זירוז לנשים אחרי ניתוח קיסרי אחד. כן מנטרים את היולדת.

ההמלצה שלנו במקרים אלה היא ניתוח קיסרי חוזר מכיוון שקיים סיכון גבוה יותר לקרע ברחם. עם זאת, אם היולדת מסרבת לניתוח, מבינה את הסיכונים ומעוניינת בלידה רגילה, אנחנו מאפשרים לה.התשובות ניתנו באמצעות מירב מויאל-יהב, דוברת בית החולים.

 

אני מודה לך על הפנייה.

בדקתי את הנושא מול כלל הגורמים העוסקים בו בהנהלה ובאגף היולדות. בשלב זה אנחנו לא ניקח חלק באתר. בעתיד נבדוק אפשרות להשתלב בו.

המשך יום נעים חגי עינב, דובר בית החולים.

 

בית החולים רמב"ם בחר שלא לקחת חלק באתר.

 
כמדיניות המחלקה מעודדת ניסיון לידה נרתיקית בנשים לאחר ניתוח קיסרי. בד"כ אנחנו נמנעים מהשראת לידה למעט מקרים בהחלטת רופא בכיר אחראי בהם מאפשרים השראת לידה באמצעים מכאניים – קרי קטטר דו בלוני עם ניסיון טוב. במהלך הלידה נעשה ניטור רציף של הדופק העוברי והצירים.
 

במקרים של יולדות שעברו שני ניתוחים או יותר – ההמלצה היא על ניתוח קיסרי חוזר. יחד עם זאת במקרים בודדים של נשים שאינן מוכנות לעבור ניתוח קיסרי חוזר לאחר דיון עם מנהל חדר לידה אנו מאפשרים ניסיון לידה נרתיקית. אין הבדל עקרוני בניטור בין שני המצבים.

התשובות ניתנו ע"י ד"ר מוטי ברדיצ'ב, מנהל חדרי לידה.

 

בית החולים שערי צדק בחר כרגע שלא לקחת חלק באתר. אולי בעתיד זה ישתנה.

חבל, כי דווקא הסטטיסטיקות מראות שזהו בית חולים ידידותי ללנל"ק.

 

 
המדיניות שלנו היא לאפשר ואף לעודד לידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי אחד במידה ואינן קיימות התוויות נגד.

האשה מקבלת הסבר בע"פ על הסיכונים הכרוכים בלידה כזו ומביעה הסכמתה  בע"פ והלידה מתנהלת בהשגחה מיוחדת של רופא בכיר.

אנו מבצעים ניטור רציף במהלך כל הלידה וניטור פנימי של העובר והצירים בשלבים האקטיביים של הלידה לזיהוי מוקדם ככל האפשר של אפשרות לקרע הרחם.

אנו מבצעים פקיעת מי שפיר אך נמענים ממתן אוקסיטוצין ככל האפשר (מתן אוקסיטוצין בהוראת רופא בכיר ובמקרים מיוחדים).

ניתן לבצע הבשלת צוואר הרחם ע"י בלון מכני או Saline אך לא ע"י פרוסטגלנדין.


לידה לאחר שני ניתוחים קיסריים – המדיניות של ביה"ח אסה"ר היא להמליץ באופן גורף על ניתוח קיסרי חוזר.

 

התשובות ניתנו ע"י ד"ר יוסי טובבין, מנהל מח' חדרי לידה ויולדות.

 

 

 

 

 

 

 לנל"ק | לנל"ק 2 | לידה נרתיקית לאחר 2 קיסרי | לידה נרתיקית לאחר שני קיסרי | VBA2C | VBAmC


  • _1
  • _2
  • _3
  • _4
  • _5


בלידה הקודמת ילדת בקיסרי

ועכשיו את רוצה אחרת?

ברוכה הבאה,

הגעת למקום הנכון!

הצטרפי עכשיו לאתר וקבלי את

המדריך ללידה נרתיקית אחרי קיסרי - בחינם!!!